Gov. Deval Patrick toured some of the hard-hit areas.
1 / 2
WCVB - Boston
Mon, Feb 11, 2013 10:10 AM EST