Here are some ways to avoid healthcare gotchas.
1 / 4
WXYZ-Detroit Videos
Mon, Jun 18, 2012 6:09 PM EDT