Christine Dobbyn reports for KTRK from Dallas
1 / 19
WABC – NY
Fri, Nov 22, 2013 12:52 PM EST