Lori Stokes reports from Washington, DC.

1 / 24
WABC – NY
Tue, Aug 27, 2013 11:33 PM EDT