The Washington Post’s Jonathan Capehart previews President Barack Obama’s eight trip to Ohio to tout the economic stimulus plan.
1 / 11
hulu videos
Tue, Aug 14, 2012 12:41 PM EDT