The Oklahoma Co. Sheriff's Department to perform compliance checks.
1 / 6
KOCO - Oklahoma City Videos
Mon, Jun 18, 2012 4:15 PM EDT