Saudi King and President Obama to Discuss Syria, Iran (ABC News)
1 / 30
ABC News
Fri, Sep 4, 2015 3:02 PM EDT