Josh Einiger reports from Goshen.
1 / 27
WABC – NY
Fri, Nov 22, 2013 11:30 PM EST