Apple co-founder Steve Job dies

Apple co-founder Steve Job dies