CBI interrogates N. Srinivasan again

CBI interrogates N. Srinivasan again