Dustin Brown tallies on the wraparound

Dustin Brown tallies on the wraparound