'GMA' Correspondent Cameron Mathison Skates With Favorite Disney Characters

'GMA' Correspondent Cameron Mathison Skates With Favorite Disney Characters