'Gone Girl' Star Rosamund Pike Exits UTA

'Gone Girl' Star Rosamund Pike Exits UTA