Gov't shutdown could close Vicksburg Military Park

Gov't shutdown could close Vicksburg Military Park