Guangzou start season with a win

Guangzou start season with a win