Horton burns Meszaros with deke and scores

Horton burns Meszaros with deke and scores