Lawmaker proposes arming Oklahoma teachers

Lawmaker proposes arming Oklahoma teachers