Leapai ready to take on Klitschko

Leapai ready to take on Klitschko