NYFW Spring 2014 / Badgley Mischka: Make a Splash Mermaid Style

NYFW Spring 2014 / Badgley Mischka: Make a Splash Mermaid Style