Pentagon readies for Syria strike

Pentagon readies for Syria strike