Poniatowska gana premio Cervantes

Poniatowska gana premio Cervantes