President Obama praises Boston investigators

President Obama praises Boston investigators