Salman Khan to be Anushka Sharma’s ‘Prem’

Salman Khan to be Anushka Sharma’s ‘Prem’