Senator Dianne Feinstein visits Fresno

Senator Dianne Feinstein visits Fresno