Shaila Dúrcal trabajará para 'Disney'

Shaila Dúrcal trabajará para 'Disney'