Ski Sandia closes up for the year

Ski Sandia closes up for the year