Tucker Carlson defends Menendez prostitution story

Tucker Carlson defends Menendez prostitution story