'The Voice': Blake Shelton Nabs A Three-Peat

'The Voice': Blake Shelton Nabs A Three-Peat