'The Voice' Singer Dia Frampton Performs On CW18

'The Voice' Singer Dia Frampton Performs On CW18