Why Has Shahrukh Khan Thanked Ekta Kapoor?

Why Has Shahrukh Khan Thanked Ekta Kapoor?