Yemeni army says it has retaken a militant ...

Yemeni army says it has retaken a militant ...