21,000 dozen eggs donated to Food Bank of Iowa

21,000 dozen eggs donated to Food Bank of Iowa