3 kiểu rửa rau càng rửa càng khiến rau ngấm thuốc trừ sâu, lại còn dễ gây bệnh

Mỗi người có cách rửa rau khác nhau, nhưng nếu mắc phải 3 sai lầm dưới đây thì không chỉ không rửa sạch thuốc trừ sâu mà còn dễ rước thêm bệnh.