3 thực phẩm người lớn ăn tốt nhưng cho trẻ ăn "bằng mười hại con", có loại ngang thuốc độc

Có những thực phẩm với người lớn có thể an toàn nhưng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lại có thể là "thuốc độc".