6 kinh nghiệm để đời của Giáo sư ĐH Harvard: Tư thế quyết định bạn là ai

Nếu bạn thể hiện ra bên ngoài sự thất vọng và chán nản, bạn cũng sẽ cảm thấy bên trong mình thất vọng và thất vọng vô cùng, phản ứng của người khác về bạn sẽ càng làm tăng thêm cảm giác ấy. Hãy để tư thế quyết định bạn là ai!