Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh này?

Quan sát thật nhanh bức tranh và trả lời xem, đâu là điểm khác biệt giữa chúng.