Có bầu với chồng Tây điển trai, cô gái Việt vật vã sinh nở, con ra đời đầu khác lạ

Ngày chị Dung đi sinh, cả phòng loạn lên vì tim thai em bé mất đột ngột.