Chồng mê bạn hơn vợ, diễn viên tủi hờn đi đẻ đơn độc, gửi con đỏ hỏn đi kiếm sống

Ở cữ 1 tháng, diễn viên Phương Dung được mẹ cho nằm hơ than liên tục, bóp rượu.