Chuối ngon bổ nhưng ăn vào khung giờ này thành hại thân, ăn bao nhiêu cũng phí

Nếu không chú ý tới điều này bạn có thể vô tình biến chuối thành độc dược, cho dù ăn bao nhiêu cũng lãng phí