Con thấp nhất lớp, mẹ ngỡ ngàng khi học được chiêu tăng chiều cao từ 2 quả chanh

Con có chiều cao thấp hơn các bạn ở lớp nên chị Dương cũng định làm theo những hướng dẫn trên mạng xã hội.