DC celebrates start of 2023 outdoor pool season

The District is celebrating the start of outdoor pool season Friday.