Digital Brief: Aug. 2, 2019 (PM)

Jessica Kartalija reports.