Economist John Jordan on US economy as states start to open

Economist John Jordan joins Jon Scott to discuss the U.S. economy as states begin to open.