Extreme heat on the way to metro Detroit on Tuesday

Extreme heat on the way to metro Detroit on Tuesday