Few showers this weekend, Eta to strengthen

Few showers this weekend, Eta to strengthen