Gỏi cá trích là đặc sản danh bất hư truyền của Phú Quốc nhưng ăn ở đâu mới ngon?

Đã từ lâu, nhiều người truyền tai nhau rằng, đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) nhất định phải ăn món gỏi cá trích. Món ngon đã định vị văn hóa ẩm thực cho xứ đảo. Ăn rồi mới thấy, đúng là “danh bất hư truyền”...