Gửi con ở nhà sang Dubai làm rồi lấy trai tân, 8X Việt có bầu phải nhịn ăn cả tháng

Mang bầu bé đầu vào đúng tháng nhịn ăn của người Hồi Giáo nên chị Nga cũng phải nhịn ăn một tháng trời.