Gov. Newsom orders end to ‘carotid hold’ training

Ashley Zavala reports