Gov. Ricketts updates COVID-19 response

Gov. Ricketts updates COVID-19 response