Gov. Ron DeSantis touts Florida economy while in West Palm Beach

Gov. Ron DeSantis touts Florida economy while in West Palm Beach